lá cải

Dân Việt Trưởng Ban kỷ luật không nghe thấy Danh Ngọc chửi

·

Chắc ổng chỉ quen nghe gảy đàn thôi...

nhằm lúc 16:49 ngày 22/3/12, ú ớ... rằng:

Oa, té ra ôông ni tuổi Sửu à.

nhằm lúc 23:25 ngày 22/3/12, Rơm rằng:

Ở ban kỷ luật toàn nói chuyện kiểu thế mà
Đang gửi…