lá cải

Vietnamnet Sát hạch lại ngoại ngữ của hàng ngàn thạc sĩ

·

You speak English? - Yes! - What's your name then? - Yes!

nhằm lúc 9:14 ngày 23/3/12, Củ Cải rằng:

- F*ck you! - Yes!

nhằm lúc 13:00 ngày 23/3/12, maomeo rằng:

Sát hạch bằng tiếng Anh à? Tưởng sát hạch bằng tiếng Trung cơ.

nhằm lúc 20:47 ngày 23/3/12, capthovu rằng:

cái này có thật, mình từng phỏng vấn thạc sỹ "what's your name please". Câu trả lời là " Hồ Chí Minh city"

nhằm lúc 14:46 ngày 6/4/12, Mù Tạt rằng:

... are you stupid? Yes Yes Yes.
Đang gửi…