lá cải

Phụ Nữ Today Người cha bắt con lột trần, ăn phân bỗng sụt sùi khóc

·

"Dành dụm mãi mới được hai đống cho con, thế mà bọn phóng viên mò đến ăn mất đống rưỡi hu hu."

nhằm lúc 19:02 ngày 31/3/12, bkand1909 rằng:

ơ tưởng hết luôn 2 đống?
Đang gửi…