lá cải

Tin Tức Online Mốt váy gây ‘đỏ mặt’ của thiếu nữ

·

Chưa chui vào thì mặt đỏ như vang, chui vào rồi khắc mặt vàng như nghệ.

nhằm lúc 15:22 ngày 3/4/12, la cai nho rằng:

chui vào có thể bị đỏ hoặc vàng, tuỳ thời điểm...
Đang gửi…