lá cải

Giáo Dục Hiếu Hiền nằm giãy 'đành đạch' trước mặt Mỹ Tâm

·

Ngày xưa Lỗ Tấn nói "Tôi đọc Nhị thập tứ hiếu, có những chuyện như Quách Cự chôn con, Lão Lai nằm lăn ra sân làm trò mua vui cho song thân, chuyện thì giả dối, lừa trẻ con, chuyện thì tàn nhẫn vô nhân đạo." Cũng may ổng không sống tới giờ này.

nhằm lúc 16:55 ngày 3/4/12, Hạ rằng:

Cái này từ Giáo dục?

nhằm lúc 18:08 ngày 3/4/12, Khương rằng:

Trong cuốn Khuyến Học của Fukuzawa Yuukichi có viết (năm 1874). Lỗ Tấn tất Lu Xun có thời gian mài đũng quần du học ở Nhựt Bổn (1904-1909). Hông biết có bị ảnh hưởng gì hông ta ?

nhằm lúc 14:24 ngày 4/4/12, a xép rằng:

du học cao đẳng y khoa Tiên Đài bên Nhật.
Đang gửi…