lá cải

Kiến Thức Uống rượu xong lăn đùng ra chết

·

Các bạn có ai nhớ Bảo Chung không? Từ khi cái báo này ra đời, ảnh bán băng cát-xét ế ẩm hẳn.

nhằm lúc 13:29 ngày 4/4/12, Lex Ngáo rằng:

...(Số tiếp theo) Uống nước lắm, chạy vội vào toa-let

nhằm lúc 15:17 ngày 4/4/12, An An rằng:

Sẽ là một series đại loại như sau: - Ăn xong lăn đùng ra chết - Ốm xong lăn đùng ra chết - Ngủ rồi lăn đùng ra chết -..... Đảm bảo các anh/chị phóng viên kiếm cơm được dài dài
Đang gửi…