lá cải

Phụ Nữ Today Chạy khi mảnh vải cuối cùng trên người đàn bà gỡ xuống

·

Này thì lưới cá tính! Này thì lưới thể thao!

nhằm lúc 22:15 ngày 9/4/12, mitdac rằng:

Thế là sáng suốt đới

nhằm lúc 0:05 ngày 10/4/12, hh rằng:

Vậy là vị này ko nên đọc báo mạng VN, ko nên xem phim VN, ko nên xem video clip VN, nói chung (xin lỗi) ko nên là người VN
Đang gửi…