lá cải

Giáo Dục Hình ảnh sưu tầm trên mạng về trẻ em nghộ nghĩnh không lời bình (P3)

·

Chẳng biết cái báo này nó ngu hay là nó nghu nữa.

nhằm lúc 10:45 ngày 11/4/12, bekinh rằng:

tỏ ra quá nghuy hiểm

nhằm lúc 10:54 ngày 11/4/12, Tony Tèo rằng:

Nó vừa nghọng lại vừa nghu.

nhằm lúc 13:20 ngày 11/4/12, abc rằng:

Nói vậy là đúng rồi. Admin nghốc thì có

nhằm lúc 18:04 ngày 11/4/12, Hiếu rằng:

nghu nghốc
Đang gửi…