lá cải

Giáo Dục Mẹ nữ sinh tố ca sĩ Châu Việt Cường hãm hiếp: “Ai chẳng đau xót”!

·

Thử bước ra đường hỏi người đầu tiên bắt gặp coi.

nhằm lúc 9:33 ngày 13/4/12, lãng du rằng:

Đi 1 vòng về nhà bảo "Xui quá, hôm nay thứ sáu mười ba, lịch dưới hăm ba, ra đường chẳng gặp ai cả" ^^

nhằm lúc 23:49 ngày 13/4/12, hh rằng:

Trước có nữ sinh tố ca sĩ CVC hãm hiếp, giờ lại đến mẹ nữ sinh tố ca sĩ CVC hãm hiếp.
Đang gửi…