lá cải

Dân Việt Thiếu nữ bị đâm nhiều nhát, chết khỏa thân

·

Báo đưa không chính xác. Sự thật là thiếu nữ khỏa thân bị đâm nhiều nhát, chết.

nhằm lúc 12:04 ngày 13/4/12, Đông A tử rằng:

thiếu nữ bị đâm nhiều nhát, có chảy máu nhưng không chết, vẫn khỏa thân

nhằm lúc 15:48 ngày 13/4/12, Đỗ Lít rằng:

Nhục mặt khi Dân Việt này cứ tưởng dân Việt ai cũng như mình

nhằm lúc 8:41 ngày 14/4/12, thudinh rằng:

Như anh Cải nói thì thiếu nữ bị giết vì khỏa thân, còn ông dân Việt muốn nói trước khi chết cô ấy tự khỏa thân!
Đang gửi…