lá cải

Giáo Dục Hình ảnh đẹp về tác phong những chiến sĩ CSGT trong khi làm nhiệm vụ

·

Ta chơi trò này nhé? Các bạn đưa một hình đẹp, tôi đưa một hình xấu, ai hết hình trước thì đóng cửa tòa soạn.

nhằm lúc 11:43 ngày 19/4/12, Chém ẩu rằng:

Báo Giáo dục không thể cứu vãn được nữa rồi. Tôi chán cái nền báo chí Việt Nam lắm rồi. Bây giờ tôi phải vào trang tienve.org đọc vậy.

nhằm lúc 18:05 ngày 19/4/12, az rằng:

Anh Cải vốn hào hiệp, chấp người ta đưa 1 hình, anh đưa trăm hình luôn.

nhằm lúc 21:41 ngày 19/4/12, hh rằng:

Có cảm giác quay về những năm 80, 90.

nhằm lúc 13:29 ngày 20/4/12, Vivian rằng:

Cười nứt rốn, cái bọn bợ đỡ CSGT.
Đang gửi…