lá cải

Dân Trí Điều tra tin đồn "bia Heineken giá rẻ nhập từ Trung Quốc"

·

Người ta nói "nhanh như tin đồn." Thế mà cái tin đồn này nó lại đi từ Sài Gòn về Đà Nẵng mất cả chục năm!

nhằm lúc 11:25 ngày 25/4/12, Trần rằng:

Đứa nào láo thật, đang làm ăn ngon bao nhiêu năm nay, tự nhiên lại đi đồn
Đang gửi…