lá cải

Dân Trí Vĩnh Thụy: Chàng siêu mẫu “lận đận”

·

Cũng may Năm Cam không đẹp trai.

nhằm lúc 10:31 ngày 30/4/12, mitdac rằng:

Tòa Soạn Báo, có người mới là nghi can thì đã là y thị, tù nhân thì "chàng", "anh", "quý ông"
Đang gửi…