lá cải

Dân Trí Thêm gã trai Trung Quốc đeo biển kiếm vợ

·

Nếu cái nị vã quá thì có thể qua đây dùng tạm bồi bút Vũ Phong, chỉ e rằng hơi tốn xà bông.

nhằm lúc 19:31 ngày 30/4/12, cuoi rằng:

du` moa'. chiu Cai roi!

nhằm lúc 14:06 ngày 5/5/12, Xoong rằng:

Sunlight hay Mỹ Hảo hay hơn, nhiều bong bóng hơn, lãng mạn hơn!
Đang gửi…