lá cải

Dân Việt “Em bé napalm” và bài học tha thứ

·

Chúng ta đã tha thứ cho Mỹ. Tha thứ cho nhau thì đợi tí.

nhằm lúc 18:28 ngày 30/4/12, panpan rằng:

Đợi tí à? đợi cả đời.

nhằm lúc 21:14 ngày 30/4/12, Tiêu Thiên Phong (Vô Vọng) rằng:

Hòa hợp hòa giải nhé, nhưng tôi thắng anh thua. Hòa hợp hòa giải nhé, nhưng tôi đúng anh sai. Hòa hợp hòa giải nhé, nhưng anh là Ngụy nhé. Hòa hợp hòa giải nhé, nhưng anh phải vui cùng tôi không được buồn đâu đấy!

nhằm lúc 22:16 ngày 30/4/12, CHUỘT rằng:

Thằng nhà nghèo, đói ăn, bé như con chuột... một hôm gặp thằng to đùng, giàu có, văn minh, bảo nó: Tao tha thứ cho mày đấy! Thằng nhà giàu có mà đang táo bón cả tháng cũng phọt mẹ nó ra vì cười!

nhằm lúc 1:39 ngày 1/5/12, ú ớ... rằng:

Gia tài c ủa mẹ.................
Đang gửi…