lá cải

Dân Việt Tài xế chửi bới, phụ xe buýt đấm túi bụi hành khách

·

Hãy nhắn tin về số bàn 04-38436393 để bầu cho cặp đôi này.

nhằm lúc 8:16 ngày 7/5/12, mitdac rằng:

Đề nghị kỷ luật, 2 người phải đổi vị trí cho nhau!
Đang gửi…