lá cải

VnExpress Trà Ngọc Hằng rủ Ngọc Tình, Nam Cường làm từ thiện

·

Ông bà ta biết trước chuyện này rồi. Ông bà ta nói: Làm lành muốn chúng biết danh / Ấy là làm tiếng chứ làm lành cái đầu tui!

nhằm lúc 12:00 ngày 7/5/12, mitdac rằng:

Vậy là cả 2 phái đều cần được nhận từ thiên

nhằm lúc 14:18 ngày 7/5/12, thanh rằng:

cải nhớ thiếu rồi, đoạn cuối là " ...làm lành cái đầu ... tui!"

nhằm lúc 22:28 ngày 7/5/12, hh rằng:

người sợ nổi danh, nhưng heo thì không sợ mập.

nhằm lúc 10:28 ngày 8/5/12, capthovu rằng:

đọc láng nháng cử tưởng "rủ làm tình"
Đang gửi…