lá cải

Dân Việt Hiệu trưởng nhậu say, lái xe tông cả công an

·

Lại thế nữa! Nhắc lại theo tôi: Chó cán người mới là tin!

nhằm lúc 10:54 ngày 11/5/12, hh rằng:

Dĩ độc trị độc.

nhằm lúc 12:05 ngày 11/5/12, Hê hê rằng:

Người cán chó không phải là tin!

nhằm lúc 19:22 ngày 12/5/12, Lá mơ rằng:

Ừ thế ai là người?
Đang gửi…