lá cải

Zing News Giới trẻ dành 5000 lời 'tỏ tình' cho mẹ yêu

·

Báo chí nước ta thật là biết cách làm cho con người tuyệt vọng. Sáng sớm đánh răng rửa mặt chà lưỡi, lòng lâng lâng ngồi vào bàn định làm chút lá cải, đọc cái tít này chỉ muốn nhảy lầu.

nhằm lúc 9:11 ngày 14/5/12, Đỗ Lít rằng:

"Để tiết kiệm sao không kết hợp ngày Mẹ với ngày Tình nhân lại thành ngày Tạ ơn những người cho bú?" (coppy của AnhGauPham)

nhằm lúc 9:39 ngày 14/5/12, Chuông rè rằng:

Nước mắt chảy xuôi thì ích gì?

nhằm lúc 10:22 ngày 14/5/12, Chua Như Me rằng:

Đánh răng rửa mặt chà lưỡi --> Ngày mới detected :P
Đang gửi…