lá cải

Vietnamnet “Không bác sỹ nào chủ tâm làm sản phụ chết”

·

Tất nhiên ấy chỉ là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

nhằm lúc 11:08 ngày 14/5/12, Tony Tèo rằng:

Một phát biểu rất phản cảm, nhưng thôi đề nghị các bạn thông cảm. Hề hề hề.

nhằm lúc 15:52 ngày 14/5/12, mitdac rằng:

Lỡ tay thôi mà

nhằm lúc 18:07 ngày 14/5/12, X rằng:

Không cầm dao giết người nhưng biết nếu mình không giúp người ta sẽ chết mà vẫn không giúp, có khác gì nhau đâu cơ chứ? Những lời thề của ngành y đâu mất rồi?!

nhằm lúc 20:15 ngày 14/5/12, bird rằng:

^ Lương y như tháng trước =]

nhằm lúc 20:56 ngày 14/5/12, capthovu rằng:

"thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" Thiếu trách nhiệm do đâu? Do "không co phong bì" hoạc do "bác sĩ học dốt, chạy tiền để vào làm trong bệnh viện" thì nghe đỡ tủi vong linh người xấu số
Đang gửi…