lá cải

Đất Việt Bạn gái xinh như Phạm Băng Băng của tuyển thủ Đình Tùng

·

Tinh thần dân tộc cực đoan! Đâu phải cái gì của Trung Quốc cũng xấu!

nhằm lúc 12:52 ngày 20/5/12, vanbatisowen rằng:

Bạn trai xấu như giai trung quốc ế vợ của phạm băng băng nhái là tuyển thủ
Đang gửi…