lá cải

Tin Tức Online Thiếu nữ toạc quần khi cố trèo qua dải phân cách

·

"Nếu anh không theo nghiệp báo thì anh muốn làm gì?" "Tôi muốn làm một cái dải phân cách."

nhằm lúc 9:24 ngày 22/5/12, ai rằng:

Đê tiện

nhằm lúc 12:07 ngày 22/5/12, Kenny rằng:

Vừa lúc ấy,một cơn gió mạnh ào đến cuốn phăng mảnh quần rách bay ập thẳng vào mặt tên phóng viên.

nhằm lúc 13:40 ngày 22/5/12, Củ Cải rằng:

Ơ rê ka!!!!!!!!!!!!!!! Đỉnh cao của sự đê tiện đây rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nhằm lúc 14:31 ngày 22/5/12, linh rằng:

@Kenny: tên phóng viên bèn lấy mảnh quần về cất trong album gia đình, lưu giữ những năm tháng làm báo huy hoàng cho con cháu.

nhằm lúc 22:43 ngày 22/5/12, capthovu rằng:

bây giờ thuật ngữ "tin chó cán xe xe cán chó" đã trở nên lạc hậu, nên gọi là "tin toạc quần"
Đang gửi…