lá cải

Giáo Dục Nguyên cán bộ cao cấp đề nghị sớm có kết luận về 'tư dinh' ở Hải Dương

·

Vào thế kỉ mười bảy, trong giới giả kim tồn tại một giả thuyết về nhiên tố. Theo đó, nhiên tố là một chất có trong mọi vật cháy được và được giải phóng khi vật đó cháy. Vì kim loại khi cháy xong thường nặng hơn, nên nhiên tố được cho là có khối lượng âm. Khoa học hiện đại đã bác bỏ thuyết này. Nhưng có vẻ như khoa học hiện đại đã sai. Như ta thấy ở đây, chữ "nguyên" khi gắn vào chữ "cán bộ cao cấp" đã làm cho trọng lượng lời nói của cán bộ cao cấp giảm hẳn. Có thể nói "nguyên" chính là nhiên tố.

nhằm lúc 11:33 ngày 26/5/12, x rằng:

cool

nhằm lúc 18:30 ngày 26/5/12, halay rằng:

Còn may mà không nhầm thành cố

nhằm lúc 22:14 ngày 26/5/12, mitdac rằng:

Tên các bác là Nguyễn Y Vân

nhằm lúc 15:04 ngày 27/5/12, CHUỘT rằng:

AQ bào, chúng mày có tư dinh, tao có... dư tinh. Huề!
Đang gửi…