lá cải

Người Đưa Tin Bẻ khoá iPhone mới là người “khôn”?

·

Chưa chắc! Nhưng tít bẻ khóa mà bài nói chuyện jailbreak thì rõ là người ngu.

nhằm lúc 19:45 ngày 27/5/12, Kenny rằng:

Ừ,vừa nghe hỏi là biết khôn liền.

nhằm lúc 21:42 ngày 27/5/12, bird rằng:

Ừ, unlock vs jailbreak cũng ko phân biệt được..

nhằm lúc 3:31 ngày 28/5/12, CHUỘT rằng:

Bẻ khóa tin đồn là người...
Đang gửi…