lá cải

Phụ Nữ Today Tinh hoàn gà trống có bổ cho tinh hoàn em bé không?

·

Cũng bổ, với điều kiện phải là bé gái.

nhằm lúc 11:14 ngày 30/5/12, Đỗ Lít rằng:

Sao không thông tin sớm, để bố mẹ bồi dưỡng cho anh pv tăng cường tinh hoàn, bây giờ khỏi phải dí bẹn kiếm ăn ở cái báo này

nhằm lúc 11:37 ngày 30/5/12, Vit rằng:

Ăn gì bổ nấy! PV báo PNTD về ăn óc heo đi!

nhằm lúc 13:03 ngày 30/5/12, Kenny rằng:

Mình cũng không biết nữa nhưng mình nghĩ tinh trùng sẽ làm bổ óc cho Phụ Nữ Ngu Đây đó.

nhằm lúc 15:07 ngày 30/5/12, Củ Cải rằng:

Chưa chắc! Nhưng chắc chắn sẽ bổ cho não của PV!

nhằm lúc 4:02 ngày 31/5/12, Gấu rằng:

Chị Võ Thị Sáu sống lại giả có di chuột vào PhuNuToDay cũng phải thốt lên clgt
Đang gửi…