lá cải

Người Đưa Tin Khi ca sĩ đi “ngược gió”

·

Luật thứ nhất: Luôn nghe lời Buck. Luật thứ hai: Đi giữa đường. Luật thứ ba: Ai hay đánh rắm thì đi sau cùng.

nhằm lúc 13:14 ngày 2/6/12, rằng:

Luật thứ 4: Chúng ta có nên đi khám não không?

nhằm lúc 15:59 ngày 2/6/12, vanbatisowen rằng:

ngược gió không sao.đa số dân ta ăn được mắm tôm mà

nhằm lúc 16:05 ngày 2/6/12, Vit rằng:

...Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc, Trái gió cho nên phải lộn lèo.

nhằm lúc 16:32 ngày 2/6/12, Vit rằng:

...Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc, Trái gió cho nên phải lộn lèo.

nhằm lúc 18:39 ngày 2/6/12, hh rằng:

"I am not always going against the wind, but when I am, you should prepare your noses."

nhằm lúc 20:48 ngày 2/6/12, má mì rằng:

phục Cải trí nhớ tốt, nhớ luật của Buck trong Ice Ace 3.
Đang gửi…