lá cải

Dân Trí Phát hiện con nhện “khủng” ở Kỳ Anh

·

Chiều dài toàn thân của con nhện này khoảng 0,6cm, rộng 0,3cm, trọng lượng 0,6 gam, miệng rộng có 2 răng cửa lớn kích thước răng dài 0,10mm - Trong khi đó, hoa hậu Mỹ Xuân vừa cười hí hí vừa khai với cán bộ rằng "Kỉ niệm đáng nhớ nhất là một anh nhà báo, em khen của ảnh khủng, ảnh tưởng thiệt."

nhằm lúc 15:48 ngày 6/6/12, Hana rằng:

con nhện này khủng quá, kích thước như vậy là bằng bộ não của phóng viên rồi!

nhằm lúc 16:16 ngày 6/6/12, Kenny rằng:

Dân Trí khủng như con chí.

nhằm lúc 16:18 ngày 6/6/12, ves rằng:

hữu ngôn bất xuất phi phi quân tử hữu xuất bất ngôn quân tử phi

nhằm lúc 22:56 ngày 6/6/12, Liễu rằng:

hèn chi khủng trong " ". vkl nhà báo ko có cầm cây thước nên ko biết đo!

nhằm lúc 22:26 ngày 7/6/12, bà già rằng:

Phát hiện một nhà báo "khủng", chắc là đeo nhầm phải kính lúp khi đi hành nghề. :))

nhằm lúc 23:49 ngày 7/6/12, nam rằng:

Thế mà nó dám nhận là Dân Trí cơ đấy.

nhằm lúc 2:54 ngày 8/6/12, noname rằng:

@nam: Chính xác thì nó là Dân mất Trí.
Đang gửi…