lá cải

Phụ Nữ Today Jennifer Phạm đau lưng ngồi tung ảnh lạ sau lời Quang Dũng

·

Bài này giống như đơn thuốc ấy. In bài này ra, đem ra tiệm thuốc Tây, bạn sẽ được bán cho nửa kí thuốc tâm thần.

nhằm lúc 15:00 ngày 11/6/12, talagio rằng:

ỉa vào ngôn ngữ

nhằm lúc 16:01 ngày 11/6/12, mitdac rằng:

PNTD toàn bài đỉnh của chỏm, vậy mà mấy bọn thối mồm nói là lá cải

nhằm lúc 16:40 ngày 11/6/12, mitdac rằng:

Quý báo tế nhụy quá, cổ đau bụng buồn ị mà viết lái sang đau lưng

nhằm lúc 16:47 ngày 11/6/12, LR rằng:

Đang ngồi đau lưng viết luận văn đây, không bít có nên tung mấy cái ảnh lạ vào cho nó bắt mắt ko nhảy?

nhằm lúc 18:13 ngày 11/6/12, an em rằng:

lưng lạ lời

nhằm lúc 18:34 ngày 11/6/12, Airblade rằng:

lời Quang Dũng ngoảnh lại hỏi ảnh lạ: Chị mày bị làm sao thế? Ảnh lạ ráo hoẻn: Bị khó ở.

nhằm lúc 8:57 ngày 12/6/12, rockviet rằng:

phụ nữ hôm nay đọc báo phụ nữ hôm nay không đăng bài về phụ nữ hôm nay chỉ đăng bài lá cải hôm nay có đăng bài phụ nữ hôm nay.

nhằm lúc 16:57 ngày 12/6/12, MH rằng:

Đúng là đọc cái tít này hiểu được chết liền.
Đang gửi…