lá cải

24h Bức tâm thư của ông thầy giỏi dâm ô

·

Trước tình trạng người mẫu thất học, ngu dốt tràn lan, bộ Giáo Dục đã quyết định bổ sung một môn học bắt buộc, tính điểm hệ số 2 trong các kì thi đầu vào. Đó là môn Dâm ô học.

nhằm lúc 9:02 ngày 12/6/12, mitdac rằng:

Chắc thầy truyền kinh nghiệm cho cấc đại da

nhằm lúc 9:37 ngày 12/6/12, Vit rằng:

Vậy sao thầy không viết bức dâm thư?

nhằm lúc 9:42 ngày 12/6/12, Ha Ha rằng:

Và sẽ có những báo cáo kiểu như "Tỉ lệ mất trinh năm nay đạt 100%".

nhằm lúc 9:56 ngày 12/6/12, Kenny rằng:

Gởi cho Lê Kiều Như?

nhằm lúc 10:40 ngày 12/6/12, Tony Tèo rằng:

Kỳ dâm năm nay diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Các dâm sinh đều dâm hồ hởi, trung thực, nhiệt tình.

nhằm lúc 11:52 ngày 12/6/12, Củ Cải rằng:

" Tâm thư" hay " Dâm thư" nhà báo xem lại xem có lộn không?

nhằm lúc 16:06 ngày 12/6/12, Uno rằng:

Mẹ kiếp, đọc qua qua chỉ thấy PR gia đình truyền thống này nọ. Còn anh nhà báo này có lẽ sẽ giật giải LangBen trong lĩnh vực đặt tít 2012
Đang gửi…