lá cải

nhằm lúc 14:34 ngày 15/6/12, maomeo rằng:

hộc máu

nhằm lúc 15:48 ngày 15/6/12, Vit rằng:

Mãi vẫn là những bài học lớn.

nhằm lúc 16:37 ngày 15/6/12, Anh rằng:

Cần bao nhiêu bài học thế này nữa để bố mẹ tui còn biết đường mà đóng thuế?

nhằm lúc 17:08 ngày 15/6/12, Chuông rè rằng:

Mác - Lê đã nói thì cấm có sai: "Lòng nhiệt tình + sự ngu dốt = phá hoại"!

nhằm lúc 17:40 ngày 15/6/12, vailacai rằng:

... Đúp, học lại!

nhằm lúc 18:45 ngày 15/6/12, camwithher rằng:

văn ôn vãi luyện

nhằm lúc 14:15 ngày 16/6/12, Ha ha rằng:

Lại là một loạt mỹ từ...

nhằm lúc 22:52 ngày 16/6/12, Oishi rằng:

Vâng, đúng là bài học lớn. Chỉ lăn tăn học phí quá cao. Học nhanh để chuyển sang bài mới.
Đang gửi…