lá cải

VnExpress Phó thủ tướng: 'Kinh tế đã qua thời khắc khó khăn nhất'

·

Ấy là kinh tế nhà ai chứ nhà em thì quả thật là chưa thấy.

nhằm lúc 15:43 ngày 15/6/12, Vit rằng:

Chết cũng hết bệnh!

nhằm lúc 18:07 ngày 15/6/12, az rằng:

Về mặt toán học mà nói, thời khắc khó khăn nhất là một điểm của thời gian. mà một điểm thì vốn không có kích thước, không có độ dày.

nhằm lúc 13:49 ngày 16/6/12, Airblade rằng:

Vâng, phía trước là rừng mơ, em thấy rồi ạ.

nhằm lúc 21:21 ngày 16/6/12, Bungbia rằng:

Trích dẫn mà cũng sai !!! PTT nói là : "Kinh tế đã qua thời khắc khó khăn thứ nhất".

nhằm lúc 22:47 ngày 16/6/12, Oishi rằng:

Còn chúng ta thì sao?
Đang gửi…