lá cải

Giáo Dục Thứ "gần như chưa thay đổi" trên diện mạo Ngọc Trinh

·

Hồng diện vẫn đa âm thủy. Trường mi vẫn hộ tố mao.

nhằm lúc 12:13 ngày 23/6/12, vanbatisowen rằng:

Những thứ trên diện mạo Ngọc Trinh chất thì thi thoảng có thay đổi còn lượng thì vẫn đủ

nhằm lúc 21:11 ngày 23/6/12, Vit rằng:

Theo bài báo thì đó là lông, điển hình là lông ở trên đầu Ngọc Trinh là thứ "gần như chưa thay đổi", tức là vẫn đen, chưa bạc. Hết!
Đang gửi…