lá cải

Giáo Dục Phát hoảng với những thú chơi "ngông" của các tỷ phú trên thế giới

·

Anh Phát đã trở lại, và vẫn hoảng như xưa. Người ta tưởng lâu nay anh bị bắt cóc, thật ra anh chỉ sang chơi nhà bác Lạm...

nhằm lúc 9:59 ngày 25/6/12, rắn.độc.nhãn rằng:

Giờ đang tư tình với chị Giảm rồi :(

nhằm lúc 11:08 ngày 25/6/12, bin rằng:

suy ra chỉ có chị Khủng là thủy chung , không bao giờ đi đâu cả
Đang gửi…