lá cải

Đọc Báo Cao Thái Sơn gửi tâm thư phẫn nộ

·

Qua các vụ gửi tâm thư xuất hiện ngày càng nhiều gần đây, tôi vui mừng kết luận: Ca sĩ nước ta không ít người biết chữ.

nhằm lúc 8:54 ngày 26/6/12, vuhaichau rằng:

Tôi cũng vui mừng kết luận: Báo chí nước nhà chả khác qué gì con mẹ Đốp, chuyên đi chiềng làng chiềng chạ các thể loại tâm thư.

nhằm lúc 9:51 ngày 26/6/12, LR rằng:

Tưởng huyết thư thì còn nhảy vào đọc, chứ tâm thư của nó thì có lẽ thôi

nhằm lúc 12:27 ngày 26/6/12, hh rằng:

Bị chồng đánh? Đòi nữ quyền?

nhằm lúc 12:31 ngày 26/6/12, sẵng rằng:

lại lỗi bàn phím ,xin đính chính xin đọc là TÂM THƯ-PHÂN NÓ. các vị thấy tâm thư thế nào?vâng ,rất thối!

nhằm lúc 14:25 ngày 26/6/12, Cà Khịa rằng:

Có người viết tâm thư, có người cũng viết nhưng thành dâm thư.
Đang gửi…