lá cải

Giáo Dục Tập đoàn dầu khí CNOOC làm trái ý kiến lãnh đạo Trung Quốc?

·

Thật đáng mừng. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng vậy mà chúng ta vẫn còn niềm tin bất diệt vào bộ máy lãnh đạo của đất nước anh em.

nhằm lúc 18:00 ngày 30/6/12, CHUỘT rằng:

Đụych mịa, mai ông lập cái công ty lấy tên là Hồ Cẩu Tặc company, sau đó mời thầu xây 9 cái toilet ở Thiên An Môn, tung thông tin ì xèo, dù đây không phải là ý của các xếp VN!

nhằm lúc 20:14 ngày 30/6/12, Vit rằng:

Còn mơ ngủ à? Từ xưa đến giờ có lúc nào thằng tàu khựa bỏ mộng xâm chiếm nước ta đâu, không có chỉ đạo từ lãnh đạo tụi nó có dám làm thế không?

nhằm lúc 20:36 ngày 30/6/12, thudinh rằng:

Có dấu hỏi ở cuối câu là tự sướng đấy!
Đang gửi…