lá cải

Vietnamnet Giả bác sĩ, công an vào bệnh viện lừa đảo

·

"Ý là có những đứa giả bác sĩ với công an đi lừa đảo đấy, đừng hiểu nhầm!" "Anh có chắc không...?"

nhằm lúc 13:25 ngày 4/7/12, Ha ha rằng:

Tôi thì tin chị phóng viên Vietnamnet.

nhằm lúc 13:38 ngày 4/7/12, cana rằng:

Bút tre nhổm dậy .... àh cái đù hậu sinh khả quí ... xong nằm nuôn !

nhằm lúc 14:50 ngày 4/7/12, An An rằng:

Cải mà ko nói, thì tôi cũng chẳng nghĩ Công an lừa đảo!

nhằm lúc 15:51 ngày 4/7/12, mít rằng:

nghĩa là công an giả bác sĩ vào bệnh viện chôm?

nhằm lúc 16:30 ngày 4/7/12, Chua Như Me rằng:

Đọc vô "hiểu" ngay là công an giả làm bác sĩ để vô bệnh viện lừa đảo người ta...

nhằm lúc 17:22 ngày 4/7/12, lelai rằng:

Thiếu mỗi dấu phẩy thôi mà nó làm cả một Bộ quan trọng nhớn nhác.

nhằm lúc 22:57 ngày 4/7/12, Jerry rằng:

yêu cầu tuyển PV của Vietnamnet: IQ>=20; ĐTB môn văn >= 2
Đang gửi…