lá cải

Kiến Thức Cao Thái Sơn bị Sở Văn hóa triệu tập vì hát nhép

·

Ở đây có ai bảo Cao Thái Sơn hát nhép thì giơ tay đi ạ?

nhằm lúc 12:56 ngày 5/7/12, Củ Cải rằng:

Chuẩn man!

nhằm lúc 13:12 ngày 5/7/12, mitdac rằng:

Dại chưa. Nếu cứ chém dó, hứa đại thì ai sờ. Hoặc đợi đến lúc "nguyên" hãy hát nhép

nhằm lúc 15:25 ngày 5/7/12, Vit rằng:

Cải hỏi khó quá, tui có bao giờ xem CTS hát đâu mà biết?
Đang gửi…