lá cải

Dân Trí Chàng “đại sứ ẩm thực” từng 3 lần trượt ĐH

·

"Chúng mày xem đây, trượt đại học thì chỉ biết có ăn báo cô xã hội thôi!"

nhằm lúc 15:13 ngày 5/7/12, Vit rằng:

Sao không điều tra bằng cấp 1,2,3 xem có phải giả không?
Đang gửi…