lá cải

Phụ Nữ Today Dùng gel bôi trơn để giữ hạnh phúc khi mất buồng trứng

·

Những người đi trước hỏi "Làm sao có thể hạnh phúc khi mất tự do?" Lớp hậu sinh bảo "Dùng gel bôi vào..."

nhằm lúc 0:14 ngày 8/7/12, Airblade rằng:

Hạnh phúc mà dùng gel bôi trơn để giữ nó thì trôi tuột mất thôi. Sao không dùng cái móc sắt ấy, giữ được chắc chắn hơn.

nhằm lúc 7:21 ngày 8/7/12, Vit rằng:

Làm sương cho sáo, làm sương cho sáo? Lấy tóc mà xay, lấy tóc mà xay!
Đang gửi…