lá cải

Dân Trí Những bộ trang phục khó quên của “siêu vòng một” Liễu Nham

·

Siêu vòng một: Liễu Nham. Siêu vòng ba: cô Kim. Còn siêu vòng hai ư? Đây: Bộ Công thương: Giá điện có thể giảm!

nhằm lúc 10:18 ngày 10/7/12, Chua Như Me rằng:

"Siêu vòng 2" =)) hay quá =))

nhằm lúc 11:57 ngày 10/7/12, Kenny rằng:

Nếu có Kim siêu vòng hai thì tôi thích cậu Ủn hơn.
Đang gửi…