lá cải

Dân Trí Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên bị rút mọi chức vụ

·

Đây là bức ảnh cuối cùng được tìm thấy của ông. Trong ảnh ông đứng trước Kim Jong-un một nửa thân.

nhằm lúc 9:10 ngày 17/7/12, capthoivu rằng:

vậy chú Ủn giỏi hơn vua Hán rồi. Tào tháo phi ngựa lên trước 1 bước vua hán để thăm dò mà sau này k bị chém mà còn làm tới cái gì nữa
Đang gửi…