lá cải

Vietnamnet Campuchia và chuyện 'thăng cao, trầm cũng sâu'

·

Tình thâm thâm, vỡ mông mông.

nhằm lúc 18:25 ngày 20/7/12, noname rằng:

Dễ hiểu thôi, Campuchia với ta như thế nào cũng giống như ta với Trung Quốc thế ấy. Quyền lợi quốc gia cuối cùng vẫn được đặt trên tất cả.

nhằm lúc 1:10 ngày 21/7/12, Tony Tèo rằng:

Có câu "lên voi xuống chó" sao đếu dùng lại bày đặt sáng tạo?
Đang gửi…