lá cải

Phụ Nữ Today ’Tôi chưa biết mùi đàn ông nhưng ngực vẫn tiết sữa’

·

Còn may đấy, nhiều người chưa biết đàn ông gì nhưng ngực lại có mùi thuốc lá.

nhằm lúc 11:32 ngày 20/7/12, TepRiu rằng:

... và bia

nhằm lúc 11:42 ngày 20/7/12, Ha Ha rằng:

Và một số chỗ khác có mùi rượu Tây nữa.

nhằm lúc 12:12 ngày 20/7/12, Kenny rằng:

Tháo khẩu trang ra đi mẹ.
Đang gửi…