lá cải

Dân Việt Tranh thủ lúc vắng, trộm luôn vàng nhà bạn gái

·

"Luôn" là sao? Bộ có vàng nào khác hay sao mà "luôn?"

nhằm lúc 10:41 ngày 23/7/12, An An rằng:

Cải ơi, cải à. Cái "vàng" mà Cải nghĩ ấy, nó không phải trộm!

nhằm lúc 12:13 ngày 23/7/12, Dưa muối rằng:

Đã lấy cái ngàn vàng của con gái ông giờ trộm cái luôn vàng của ông à?

nhằm lúc 13:09 ngày 23/7/12, Lạnh Lùng rằng:

Vậy là nó có Một Nghìn Lẻ Một vàng.
Đang gửi…