lá cải

Tiền Phong Bò tót 'đại náo' sân bay chết

·
Khi Gogol gửi bản thảo Những linh hồn chết cho nhà xuất bản, tay duyệt bản thảo đã phê “Những chuyện này không thể có. Linh hồn là bất tử.” và thẳng tay vứt bản thảo vào sọt rác. Nay tôi cũng vứt bài báo này vào sọt rác mà rằng “Những chuyện này không thể có. Sân bay là bất tử.”

nhằm lúc 11:58 ngày 25/7/12, hh rằng:

Ngu như bò, nhưng cũng làm nên một phen sự nghiệp lừng lẫy thay.

nhằm lúc 13:54 ngày 25/7/12, Ha Ha rằng:

Tiền Phong "giật đít" rắm tung bay.
Đang gửi…