lá cải

Dân Trí Bộ trưởng Tư pháp: “Muốn hay không, mại dâm vẫn tồn tại...”

·

Nhưng không muốn thì ế hơn...

nhằm lúc 11:14 ngày 25/7/12, hh rằng:

Thực ra là muốn, nhưng phát biểu trước chỗ đông người thì phải long trọng một tí.

nhằm lúc 11:16 ngày 25/7/12, Cáo Già rằng:

"Pháp luật hình sự của Việc Nam qua những lần sửa đổi cũng đã quy định theo hướng xử lý nghiêm khắc hơn những tội phạm về chức vụ nói chung" Đù má nó, tên nước nó nó còn viết sai lỗi chính tả, đù má đù má....

nhằm lúc 12:04 ngày 25/7/12, Củ Cải rằng:

Toàn dân: Muốn! Muốn! Muốn!

nhằm lúc 12:52 ngày 25/7/12, Lạnh Lùng rằng:

Cho dù sông có thể cạn,núi có thể mòn song Mại dâm vẫn không bao giờ thay đổi. Mại dâm tồn tại mãi mãi với thời gian!

nhằm lúc 12:57 ngày 25/7/12, Vit rằng:

Chính xác phải là: “Muốn hay không, mại dâm vẫn TỒN LẠI...”
Đang gửi…