lá cải

Dân Trí Biển Đông: Trong họa có phúc

·

Họa thế nào? Ta mất biển đảo. Phúc thế nào? Ta được tinh thần AQ.

nhằm lúc 11:33 ngày 25/7/12, hh rằng:

Họa thì toàn dân chịu, còn phúc thì ...

nhằm lúc 5:01 ngày 26/7/12, An An rằng:

"một tấc đất cũng phải giữ" Thế ra, cái gọi là "thành phố Tam Sa" không được coi là "đất" chăng?

nhằm lúc 7:38 ngày 26/7/12, Lá Ngón rằng:

Hôm trước đọc bài này rồi gửi cái ý kiến phản hồi cho bọn Dân Trí. Không biết nó óc suy nghĩ không. Bảo là chúng mày giật cái tít ngu như con lợn, sắp mất chủ quyền biển đảo rồi mà còn ngồi đấy kêu "phúc".
Đang gửi…