lá cải

Ngôi Sao Vợ Totti bị sóng đánh tụt quần bơi

·

Đáng kiếp, lần sau thì chừa hải phận của bà ra nhé!

nhằm lúc 14:17 ngày 25/7/12, CHUỘT rằng:

Cái này gọi là "hiệu ứng cánh bướm", khựa có tàu sân bay- vợ Totti bị sóng đánh tụt quần!
Đang gửi…