lá cải

nhằm lúc 14:06 ngày 31/7/12, Chuông rè rằng:

"Tiền không là lá đâu em" Tiền là giấy bạc ngân hàng in ra "Người ta giấy bạc đầy nhà" Cho nên mới được mời qua mở phòng Còn như trị hết hay không Thì anh xin lỗi: bệnh này tại em Vì tiền mà loạn cả lên Nhưng không vì nó còn loạn hơn em à! Bây giờ nói thật em nha Anh nhận tiền đó, đố cha thằng nào? Làm gì nói thử xem sao?

nhằm lúc 21:19 ngày 31/7/12, An An rằng:

Có vấn đề gì ở xã hội này lại không nằm ở tiền, thưa các bác?
Đang gửi…