lá cải

Phụ Nữ Today Sao Việt già sắp ế thì lấy... Tây giàu?

·

Ừ cũng như trâu buộc thì ghét trâu ăn.

nhằm lúc 10:43 ngày 2/8/12, bin rằng:

Vì giai Việt chỉ thích Ngọc Trinh thần nữ mà thôi :))
Đang gửi…